Usilujeme o zachování kontinuity výroby JE Dukovany

Myslíte si, že si Dukovany zaslouží lepší budoucnost?