Základní informace

Název: JARO pro Dukovany, z. s.

Právní forma: Spolek

IČ: 096 89 273

Vznik: 19. listopadu 2020

Zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce číslo 27295

Stanovy spolku

Výkonný výbor

Ing. Kateřina Kunešová

předsedkyně výboru
 • Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.
 • V oblasti jaderné energetiky působí od roku 2011 (Centrum výzkumu v Řeži, NUVIA) a od roku 2019 na pozici Technolog chemických režimů na JE Dukovany.
 • S manželem Michalem, dcerou Eliškou a synem Jindřichem bydlí v Třebíči.
 • Mezi její záliby patří kosmetika, sport, vzdělávání, čas s rodinou a přáteli.
 • Je členkou WIN (Ženy v jádře), spoluzakladatelkou a předsedkyní spolku JARO pro Dukovany.

Proč právě JARO pro Dukovany?

Jaderná energetika mě provází v podstatě již od dětství. Poprvé jsem o ní slyšela od mého táty, který na dukovanské elektrárně pracuje již od jejího spuštění. Potom jsem se s ní potkala v rámci studia na vysoké škole a následně na mém vědecko-výzkumném pracovišti v Řeži. Nakonec jsem po rodičovské zakotvila v oddělení chemických režimů na JE Dukovany. Tou dobou jsem již působila jako členka uskupení Ženy v jádře (WIN), a také díky této organizaci jsem pochopila, že téma jaderných technologií je velmi často skloňované nejen v médiích, ale i mezi mými přáteli. Vznik oficiální platformy JARO (neboli Jaderní rodiče) pro Dukovany byl vlastně logickým vyústěním všeho dění.

Předávání informací a případná diskuze nad tématy, jako je dostavba Dukovan nebo nakládání s radioaktivními odpady, je podle mě velmi důležitým aspektem podpory jaderné energetiky u nás. Jako „jaderné dítě“ a teď už i jako „jaderný rodič“ bych se tímto ráda podílela právě na komunikaci a případných diskuzích, které povedou k předávání důležitých a kvalitních informací z oblasti jaderného světa směrem k široké veřejnosti, mládeži ve školách či k expertům z dalších oborů.

Ing. Dominik Otoupal

místopředseda
 • Vystudoval jsem VUT v Brně, Fakultu chemickou.
 • V Jaderné elektrárně Dukovany pracuji od roku 2019 na pozici technický pracovník chemie.
 • S manželkou Ludmilou bydlím v Pršticích.
 • Mezi moje záliby patří sport, hudba, četba, deskové hry, technologie.
 • Jsem spoluzakladatelem spolku JARO pro Dukovany.

Proč jsem se přidal do spolku JARO pro Dukovany?

Odmalička mě zajímaly technologie a fascinovala věda. Rád bych předal své zkušenosti a znalosti nejen mladým generacím. Chtěl bych se podílet na popularizaci jaderného odvětví a pomohl vyvrátit některé zažité omyly, které o jaderné energetice kolují. Přijde mi, že lidé haní jaderný průmysl, aniž by měli dostatečné informace o technologii a o tom, jak to například na jaderné elektrárně Dukovany funguje zevnitř. O technologii, úložišti jaderného odpadu, budoucnosti Dukovan a dalších tématech bych rád diskutoval nejen s experty, ale i se širokou veřejností.

Ing. Hana Roupcová

místopředsedkyně
 • Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko-technologickou.
 • Na JE Dukovany profesně působí od roku 2005 nejprve u firmy Envinet a. s. (dnešní NUVIA a. s.) a poté u firmy ČEZ a. s., kde nyní – pracuje jako vedoucí chemických laboratoří.
 • S manželem a třemi dětmi žije v Hrotovicích.
 • Ve volném čase tráví čas s rodinou a relaxuje nejraději při jízdě na koni.

Proč právě JARO pro Dukovany?

Jako místopředsedkyně spolku JARO pro Dukovany bych ráda přispěla k lepší informovanosti veřejnosti ohledně dostavby a plánů v lokalitě Dukovany. V blízkosti elektrárny jsem vyrostla a dlouhou dobu zde pracuji. Elektrárna se stala součástí mého života, proto bych ráda dostavbu nového jaderného bloku podpořila.

Členové výboru

Ing. Robert Kratochvíl

člen výboru

Ing. Karel Katovský

člen výboru

Kontrolní komise

Ing. Eva Krhánková

předsedkyně komise

RNDr. Petr Vrána

člen komise

Zdeňka Ošmerová

členka komise