Dukovanské stezky

Myslíte si, že si Dukovany zaslouží lepší budoucnost?